αρχική σελίδα
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προθεσμίες υποβολής οικονομικών καταστάσεων και πρακτικών Γ.Σ. για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε.- Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.).
01/09/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Α.Ε.- Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.)

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 4331/15 (ΦΕΚ 69/Α/2-7-15) παρατάθηκαν οι προθεσμίες για τη σύγκληση της Γενικής συνέλευσης ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ χρήσης 2014 έτσι ώστε να συνδέονται με τις καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ως ακολούθως:  

«Άρθρο 48:

Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.

Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.»

 

Κατά συνέπεια, μετακινούνται αντιστοίχως και οι προθεσμίες υποβολής των στοιχείων που συνδέονται με τη Γενική Συνέλευση, όπως η πρόσκληση και υποβολή οικονομικών καταστάσεων καθώς και η έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή στο ΓΕΜΗ:

(α) των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920) και

(β) έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μέσα σε 20 μέρες από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Προσοχή: Η παράταση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που έχει ήδη αποφασιστεί και δημοσιευτεί η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Το επίσημο κανάλι του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο YouTube