αρχική σελίδα
Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής υπόχρεων εγγραφής στα περιφερειακά Μητρώα ''ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ'' έως 30/06/2017.
11/05/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αγρίνιο, 15 Μαΐου 2017

 

«Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής υπόχρεων

εγγραφής στα περιφερειακά Μητρώα

''ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ''

έως 30/06/2017»

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι παρετάθη έως την 30/6/2017 η προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής, από τους υπόχρεους εγγραφής στα περιφερειακά Μητρώα ''ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ'' & ''ΕΜΠΟΡΩΝ'', που διαθέτουν ή πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην εσωτερική αγορά. 

Παρατείνεται έως τις 30/06/2017 η προβλεπόμενη από την κοινή υπουργική απόφαση 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 β) προθεσμία για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων», που διαθέτουν ή πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, στην αρμόδια περιφερειακή αρχή δηλαδή τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. Οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής αναφέρονται στην σελίδα 2-3 του με αριθμ.πρωτ.134382/5229/30-12-2015 έγγραφο ΥΠΕΝ με ΑΔΑ: 6ΔΩΧ4653Π8-ΚΗΟ. 

Στην περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων (Φορέας εκμετάλλευσης ή Έμπορος) στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. (β) και (γ) του άρθρου 7 της προαναφερόμενης ΚΥΑ 134627/5835/29-112-2015 (ΦΕΚ Β´ 2872), μητρώα ή μη υποβολής της απαιτούμενης αίτησης εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700€). 

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος μπορεί να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας στα τηλέφωνα 26310-22536, 55307-09 (κος Γ .Δημητριάδης και Α. Πασσά).

  

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα. 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
KYA ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ - ΦΕΚ 1492Β /2-5-2017
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΦΕΚ Β 2872_ΚΥΑ_134627 5835 23-12-2015
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ_ ΑΔΑ 6ΔΩΧ4653Π8-ΚΗΟ

 

Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Το επίσημο κανάλι του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο YouTube