αρχική σελίδα
Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής υπόχρεων εγγραφής στα περιφερειακά Μητρώα ''ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ'' έως 30/06/2017.
11/05/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αγρίνιο, 15 Μαΐου 2017

 

«Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής υπόχρεων

εγγραφής στα περιφερειακά Μητρώα

''ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ''

έως 30/06/2017»

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι παρετάθη έως την 30/6/2017 η προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής, από τους υπόχρεους εγγραφής στα περιφερειακά Μητρώα ''ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ'' & ''ΕΜΠΟΡΩΝ'', που διαθέτουν ή πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην εσωτερική αγορά. 

Παρατείνεται έως τις 30/06/2017 η προβλεπόμενη από την κοινή υπουργική απόφαση 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 β) προθεσμία για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων», που διαθέτουν ή πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, στην αρμόδια περιφερειακή αρχή δηλαδή τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. Οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής αναφέρονται στην σελίδα 2-3 του με αριθμ.πρωτ.134382/5229/30-12-2015 έγγραφο ΥΠΕΝ με ΑΔΑ: 6ΔΩΧ4653Π8-ΚΗΟ. 

Στην περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων (Φορέας εκμετάλλευσης ή Έμπορος) στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. (β) και (γ) του άρθρου 7 της προαναφερόμενης ΚΥΑ 134627/5835/29-112-2015 (ΦΕΚ Β´ 2872), μητρώα ή μη υποβολής της απαιτούμενης αίτησης εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700€). 

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος μπορεί να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας στα τηλέφωνα 26310-22536, 55307-09 (κος Γ .Δημητριάδης και Α. Πασσά).

  

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα. 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
KYA ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ - ΦΕΚ 1492Β /2-5-2017
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΦΕΚ Β 2872_ΚΥΑ_134627 5835 23-12-2015
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ_ ΑΔΑ 6ΔΩΧ4653Π8-ΚΗΟ

 

Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Το επίσημο κανάλι του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο YouTube