αρχική σελίδα
Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ενημέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης POS για 53 ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών έως την 15/04/2019.
21/01/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

                                                                                                                                                

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         Αγρίνιο, 21 Ιανουαρίου 2019

 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι έως την 15η Απριλίου 2019 θα πρέπει 53 ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών να εγκαταστήσουν τερματική μηχανή POS για την υποδοχή ηλεκτρονικών συναλλαγών με κάρτα, προχωρώντας στις απαραίτητες προσαρμοστικές ενέργειες.

 

         Οι σχετικοί Κ.Α.Δ. των εν λόγω επαγγελμάτων είναι:

ΚΑΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

18.12  `Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13  Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.14  Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20  Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

25.61  Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

25.62  Μεταλλοτεχνία

33.11  Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

33.15  Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.19  Επισκευή άλλου εξοπλισμού

35.30  Παροχή ατμού και κλιματισμού

37.00  Επεξεργασία λυμάτων

38.11  Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.12  Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

38.31  Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

39.00  Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

52.10  Αποθήκευση

53.10  Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας

53.20  `Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

58.19  `Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

58.21  Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

58.29  Έκδοση άλλου λογισμικού

59.11  Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

61.90  `Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

62.02  Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

62.03  Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

62.09  `Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών

63.11  Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες

70.22  Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

71.20  Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

74.10  Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

74.30  Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

74.90  `Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

77.31  Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

77.32  Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού

77.33  Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

77.34  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.39  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

80.10  Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

80.20  Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

81.10  Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών

81.30  Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

82.11  Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

82.19  Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης

82.91  Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών

82.92  Δραστηριότητες συσκευασίας

82.99  `Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

85.10  Προσχολική εκπαίδευση

88.99  `Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.

90.02  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03  Καλλιτεχνική δημιουργία

91.04  Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

95.29  Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

96.09  `Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α..

 

Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες για ειδικές περιπτώσεις, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, από την σχετ. Κ.Υ.Α. 141871/31-12-2018 (ΦΕΚ 30/β/15-01-2019).

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Το επίσημο κανάλι του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο YouTube