αρχική σελίδα
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
SCROLLER   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Οδηγίες προς τους χρήστες της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ για ''Yποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης''.
01/09/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Οδηγίες προς τους χρήστες της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ για "Yποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης"


Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε. , Συν ΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79752/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr


Οδηγίες προς τους χρήστες της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ για τη νέα αίτηση «Yποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης» η οποία πρέπει να υποβάλλεται από τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε., Συν.Π.Ε., Ατομικές, Αστικές Εταιρείες, Κοινοπραξίες, κλπ), πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.. Ι.Κ.Ε.), εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο στην διεύθυνση www.businessportal.gr σε εφαρμογή του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης υπ΄αριθμ. 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ–3623/Β/31-12-2014) «Ελάχιστα ετησίως καταχωριζόμενα στο ΓΕΜΗ στοιχεία», δίδονται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Οδηγίες προς τους χρήστες της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ για "Yποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης"

 

Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Καρτέλα Μέλους
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Το επίσημο κανάλι του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο YouTube