αρχική σελίδα
Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  RSS 2.0 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Επιμελητηρίου Ηλείας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (12/04/2018)
Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις Μονάδες των Φρουρών Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας, κωδικοί CPV: 15811510-4 (Σάντουιτς), 15812000-3 (Είδη Ζαχαροπλαστικής), 15812200-5 (Γλυκά)». (12/04/2018)
Πρόχειρος Μειοδοδτικός Διαγωνισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών και ορθοπεδικών μοσχευμάτων. (05/04/2018)
Περίληψη διακήρυξης για υπηρεσίες καθαριότητας για 5 μήνες της νοσηλευτικής μονάδας Αγρινίου. (30/03/2018)
Περίληψη προκήρυξης πλήρωσης μιας (1) θέσης τακτικού δ.ε.π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «ηλεκτρονικά ισχύος και εφαρμογές τους σε συστήματα ενέργειας» του τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών τ.ε. της σχολής τεχνολογικών εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. (30/03/2018)
Ανακοίνωση επαναπροκήρυξης για πρόσληψη ακαδημαϊκών υπότροφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο τμήμα μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε. για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. (29/03/2018)
Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 3/18 της Πολεμικής Αεροπορίας. (27/03/2018)
Περίληψη της 39/2018 Διακήρυξης, για την παροχή «Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης και Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων» (CPV : 79212100-4), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (29.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. (27/03/2018)
Ορθή Επανάληψη:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2/2018 του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) που τίθεται σε ισχύ την 25/05/2018. (28/03/2018)
Περίληψη Διακήρυξης του Δήμου Αγρινίου αριθμ πρωτ. 17671/22-3-2018 για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών Η/Υ. (23/03/2018)


1  2  3  4  5  6 
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Το επίσημο κανάλι του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο YouTube