αρχική σελίδα
Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    / ΕΤΟΣ 2021  RSS 2.0 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή του νέου κυπριακού μουσείου. (30/12/2021)
Περίληψη της διακηρύξεως του υπ’ αρίθ. 98/21 διαγωνισμού για την προμήθεια (40.000 τεμ.) επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου (τζάκετ παραλλαγής) με σκοπό την κάλυψη ανα-γκών Ν/Σ οπλιτών, μαθητών και εξερχόμενων παραγωγικών σχολών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά απο-κλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: ενός εκα-τομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ. (30/12/2021)
Περίληψη διακήρυξης του υπ΄Αριθμ: 95/21 Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών για τις ανάγκες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. (28/12/2021)
Προκήρυξη υπ. αριθμ. 02/2021 Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κυλικείου και γαλακτοκομικών προϊόντων για κάλυψη αναγκών συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ. (28/12/2021)
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Δ.70/2021 για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 145868. (28/12/2021)
Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την εργοστασιακή επισκευή ανταλλακτικών μονάδων Συστημάτων Επιτήρησης». (28/12/2021)
Περίληψη Διακήρυξης της με αρ. 83/2021 Διακήρυξης για την Προμήθεια «Αναλώσιμων Οδοντιατρικών Υλικών» (cpv: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 215.822,13 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. (28/12/2021)
Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 96/21 Διαγωνισμού για την προμήθεια (80.800 ζευγών) πρόσθετων ανατομικών πάτων αρβυλών τύπου Ι για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβυλών του 700 ΣΕ. (28/12/2021)
Περίληψη Διακήρυξης αριθ. 14029 /2021 για την προμήθεια «ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2STU ΜΕ ΑΠΙΟΝΙΣΤΗ» CPV: 33152000-0, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική μονάδα Μεσολογγίου) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή). (27/12/2021)
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 75/21 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Εμφυτεύσιμων Βηματοδοτών Χωρίς Ηλεκτρόδιο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. (24/12/2021)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Καρτέλα Μέλους
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Το επίσημο κανάλι του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο YouTube