αρχική σελίδα
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  RSS 2.0 

Περίληψη Διακήρυξης Αριθ.10693/2021 με Αντικείμενο της διακήρυξης την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV: 38434520-7) . (11/10/2021)
Προσκλήσεις υποβολής προσφορών υπ. αριθμ. (148,150,151,152,153,154)/2021 του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως. (11/10/2021)
Δ.01/21 της 114ΠΜ Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εργαλείων. (11/10/2021)
Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων για τις μείζονες. περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. (11/10/2021)
Περίληψη της με αρ. 57/2021 Διακήρυξης Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας (cpv: 50421200-4, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. (08/10/2021)
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 149/2021 για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης)», CPV: 33197000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (8.553,69€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (08/10/2021)
Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 46402/01-10-2021) για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 215.584,19€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (06/10/2021)
Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:«Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου». (06/10/2021)
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 63/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. (06/10/2021)
Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών υπ. αριθμ. 39/2021 7 45/2021 της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας Θράκης. (06/10/2021)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Το επίσημο κανάλι του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο YouTube