αρχική σελίδα
Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου 2021
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  RSS 2.0 

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 177/2021 για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και ενεργού εξοπλισμού για το τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου», CPV: 30200000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων τέσσερα ευρώ (15.400,00€). (07/12/2021)
Διακήρυξη Διαγωνισμού Δ.69/21 για τον Καθαρισμό των Χώρων του 251 ΓΝΑ. (03/12/2021)
Περίληψη Διακήρυξης του υπ. αριθμ. 92/21 Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης προμήθειας συστημάτων εντοπισμού θέσης με δυνατότητα λειτουργίας εντός νερού και ειδικών σκαφών διάσωσης (SUB I) για έρευνα-διάσωση ναυαγού, για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. (30/11/2021)
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ’αριθμ. 175/2021, στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «συντήρηση φασματογράφου μάζας τύπου GCMS-QP2010 για την διαπίστευση εργαστηρίου τοξικολογία κατά ISO:ΕΛΟΤ 17025:2017», CPV: 33151300-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (7.700,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (30/11/2021)
Προσκλήσεις για Κατάθεση Προσφορών για ασκούς αίματος και για αναλύσεις νερού. (30/11/2021)
Διακηρύξεις υπ’ αρίθμ. 68/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Γαντιών Νιτριλίου Μίας (1) Χρήσης για Κάλυψη Αναγκών & Δ.67/21 για την Προμήθεια Ψηφιακού Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος C-ARM 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. (30/11/2021)
Περίληψη Διακήρυξης αριθ.15342/2021 για την προμήθεια συστήματος real time-pcr και εφεδρικού αναλυτή για την ανίχνευση σε βιολογικά δείγματα coronavirus sars-cov-2 προγράμματος interreg va greece italy για τις ανάγκες του γ. ν. Αιτωλοακαρνανίας Ν.Μ. Αγρινίου. (29/11/2021)
Περίληψη Διακήρυξης αριθ.11978/2021 για την προμήθεια «ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ» CPV: 33190000-8, προϋπολογιζόμενης δαπάνης €15.872,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% & «ΕΝΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ» CPV:33112100-9, προϋπολογιζόμενης δαπάνης €124.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. (24/11/2021)
Περίληψη Διακήρυξης αριθ.15108/2021 για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες «ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, (CPV:98310000-9)» για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική μονάδα Αγρινίου). (24/11/2021)
Περίληψη Διακήρυξης Αριθ. 12315/2021 για την η προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» (CPV: 33696300-8) για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική μονάδα Μεσολογγίου) (23/11/2021)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Καρτέλα Μέλους
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Το επίσημο κανάλι του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο YouTube