αρχική σελίδα
Σάββατο, 27 Μαϊου 2017
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  RSS 2.0 

Περίληψη Διακήρυξης (6/2017) που αφορά Διαγωνισμό για την «Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και των Εξωτερικών Χώρων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του στις πόλεις Πάτρα, Μεσολόγγι, Αντίρριο, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα, για ένα έτος 2018, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος 2019. (26/05/2017)
Διακήρυξη συνοπτικών διαγωνισμών για ανάδειξη προμηθευτή α) άρτου τύπου 70% για 1 έτος και β) προμηθευτή νωπών οπωροκηπευτικών για 1 έτος για το ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ. (25/05/2017)
Περίληψη διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αιτ/νίας - Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου, για την προμήθεια "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ". (24/05/2017)
Περίληψη διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αιτ/νίας - Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου, για την "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ". (24/05/2017)
Περίληψη προκήρυξης πλήρωσης μιας (1) θέσης τακτικού ε.π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» του τμήματος λογιστικής και χρηματοοικονομικής της σχολής διοίκησης οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. (23/05/2017)
Περίληψη Διακήρυξης 3/2017 της Περιφέρειας Αττικής για την Ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής & χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισìού ερεισμάτων, καθώς και φύτευση, συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2017». (22/05/2017)
Περίληψη Διακήρυξης 4/2017 της Περιφέρειας Αττικής για την διενέργεια επίγειων δολωματικών ψεκασμών στα πλαίσια του Προγάμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελίας για το έτος 2017. (22/05/2017)
Διακήρυξη Διαγωνισμού του Γενικού Επιτελείου Ναυτουκού για την προμήθεια Καυσίμων για κίνηση Π.Π στη νήσο Κύπρο προϋπολογισθέντος κόστους 2000.000€. (22/05/2017)
Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 11/17 για την Προμήθεια 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL 215/415. (22/05/2017)
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης του κέντρου ελέγχου περιοχής της ΥΠΑ. (12/05/2017)


1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα