αρχική σελίδα
Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  RSS 2.0 

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, για τις ανάγκες του Γεν. Νοσοκομείου Ζακύνθου. (29/03/2017)
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων» (CPV 90500000-2, Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα), για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας - Π.Ε.Δ.Υ. και Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. (29/03/2017)
Περίληψη διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών φανοποιείου για οχήματα της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. (29/03/2017)
Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων για την κάλυψη αναγκών των ΠΕΔΥ Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας τησ 4ης Υγειονομικής Περιφ. Μακεδονίας & Θράκης. (28/03/2017)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Αγρινίου. (23/03/2017)
Περίληψη Διακήρυξης αριθ. 3986/2017 διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας χημικών αντιδραστηρίων και αναλώσιμων με συνοδό εξοπλισμό (αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές) για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας. (23/03/2017)
Διακήρυξη 7/2017, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δομών φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου). (16/03/2017)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Καθαριότητα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στις πόλεις Πάτρα-Μεσολόγγι-Αντίρριο-Αίγιο-Πύργο-Αμαλιάδα για ένα μήνα Μάιο 2017 με δικαίωμα προαίρεσης για έναν επιπλέον μήνα Ιούνιο 2017. (15/03/2017)
Ανοικτή πλειοδοτική διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου, προς σύναψη σύμβασης για τη μίσθωση - εκμετάλλευση του κυλικείου του Στρατοπέδου «Π.ΑΡΕΩΣ» στο ΣΠΘ, με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα (τιμή εκκίνησης 105,00€ με ΦΠΑ) συνολικής χρονικής διάρκειας δύο χρόνων. (15/03/2017)
Oρθή επανάληψη της αριθ. πρωτ. 10578/20-02-2017 περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού τακτικού διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους», ενδεικτικού προϋπολογισμού 197.948,76 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% . (14/03/2017)


1  2  3  4  5 
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα