αρχική σελίδα
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  RSS 2.0 

ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 33/19 – με αντικείμενο την «Ανάδειξη Αναδόχου Περιοδικής Επιθεώρησης Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678». (25/02/2020)
Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ' Αριθμ: 06/20 Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικών μηχανημάτων της ΑΣΔΥΣ. (25/02/2020)
Περιληπτική διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. (25/02/2020)
Ανακοίνωση διενέργειας Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 19/2020 επαναληπτικός του 4/2020, για την «Προμήθεια ψηφιακού οδοντιατρικού πανοραμικού μηχανήματος», CPV: 33110000-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 35.340,00€. (25/02/2020)
Πρόθεση πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων σε Διεθνή Διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών «Συλλογής Απορριμμάτων, Καθαριότητας και Κηπουρικής» (ACO-LC-20-07), προς κάλυψη αναγκών HQ LANDCOM, από την Τουρκία. (25/02/2020)
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την "προμήθεια ασύρματων συστημάτων τηλεχειρισμού ΔΕ Ιαλυσού. (25/02/2020)
Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ. (21/02/2020)
Περιληπτική διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών "Ανάπτυξης Πλατφόρμας Προσκυνηματικού Τουρισμού" (21/02/2020)
Διακηρύξεις διαγωνισμών υπ. αριθμ. 15/2020,16/2020,17/2020 & 18/2020 του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως. (21/02/2020)
Ανακοίνωση διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ. 2/20 (Επισκευή (Repair) πέντε (5) τεμαχίων Yλικού NSN 5841-01-316-4348, P/N 4001973-0151, RADAR TRANSCEIVER, Ε/Π SUPER PUMA ) (12/02/2020)


1  2  3  4 
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Το επίσημο κανάλι του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο YouTube