αρχική σελίδα
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  RSS 2.0 

Περίληψη του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 46/2020 ανάδειξης Αναδόχου της υλοποίησης των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης – πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής, για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, Π.Π.Ι. και Π.Ι., αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, (CPV: 45343100-4, Εργασίες πυροπροστασίας). (20/10/2020)
Περίληψη της με αρ. 72/2020 Διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας, (CPV: 32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου) για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. (20/10/2020)
Διακηρύξεις διαγωνισμών υπ. αριθμ. 181/2020, 182/2020, 183/2020,184/2020,185/2020,186/2020 του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσκοκομείου Εκπαιδεύσεως. (20/10/2020)
Ανακοίνωση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού Δ. 33/20 για την Προμήθεια Νωπών Κρεατοσκευασμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων Π.Α. . (16/10/2020)
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «Αρτρου Πετρόπουλου» (404 ΓΣΝ). (16/10/2020)
Περίληψη της με αρ. 59/2020 Διακήρυξης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συσκευών ελέγχου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Κωδικοί CPV 38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός ,31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου. (15/10/2020)
Διακήρυξη του Υπ΄Αρίθμ.117/20, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια (290.000 κιλών) α΄ υλών συσσωρευτών (μόλυβδος σε ράβδους), για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος κατασκευής συσσωρευτών έτους 2021. (15/10/2020)
Ανακοίνωσης Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού Δ.35/20 της ΥΠ/ΠΑ. (15/10/2020)
Διαγωνισμός υπ αριθμ. 9/2020, που αφορά στη παροχή υπηρεσιών σίτισης για τους πρόσφυγες και μετανάστες της δομής φιλοξενίας Σερρών, στη θέση αγρόκτημα κλειδί, διάρκειας 61 ημερών. (15/10/2020)
Πρόσκλησηυπ' αρίθμ 118/20, η οποία αφορά στην προμήθεια δέκα (10) καινούργιων ειδικοποιημένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού βασικής υγειονομικής υποστήριξης. (15/10/2020)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Το επίσημο κανάλι του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο YouTube