αρχική σελίδα
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  RSS 2.0 

Ανακοίνωση διακήρυξης διαγωνισμού αριθ. 45/19 για την προμήθεια 3 ασθενοφόρων οχημάτων προϋπολογισμού 362.903,00€ χωρίς ΦΠΑ. (23/12/2019)
Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για την άρση βλαβών μονάδων συστημάτων αεροναυτιλίας καθώς και υλικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών εργαστηριών αερολιμένων. (23/12/2019)
Περιλήψεις Διακηρύξεων διαγωνισμών υπ. αριθμ. 17378/2019 & 17385/2019 του Γενικού Νοσοκομείου Αιτ/νίας. (23/12/2019)
Προκήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ 7/2019 του 10 Συντάγματος Πεζικού για "την τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου. (19/12/2019)
Ανακοίνωση Διακήρυξης υπ΄αριθμ, 42/19 Ανοικτού Διαγωνισμού της ΑΣΔΥΣ. (19/12/2019)
Διακήρυξη υπ. αριθμ. 95/2019 του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως. (19/12/2019)
Ανακοίνωση διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 37/19 (Προμήθεια «Τριών (3) Πλήρων Αναισθησιολογικών Μονάδων» προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ. (19/12/2019)
Ανακοίνωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 33/19 (Ανάδειξη Αναδόχου Περιοδικής Επιθεώρησης Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678 ). (19/12/2019)
Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Σ.Δ.) για την προμήθεια "Αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων" του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. (19/12/2019)
Διακηρύξεις υπ. αριθμ. 141/2019 & 156/2019 του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως. (19/12/2019)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Το επίσημο κανάλι του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο YouTube