αρχική σελίδα
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  RSS 2.0 

Διακήρυξη διαγωνισμού υπ. αριθμ. 8/2019 του ΓΕΝ, για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) δέκα (10) οχημάτων πολιτικού τύπου χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών, με δικαίωμα εξαγοράς τους (option) μετά το τέλος της μίσθωσης, εκτιμώμενης αξίας 193.561,00 € άνευ ΦΠΑ. (10/04/2019)
Αποτελέσματα προσκλήσεων ενδιαφέροντος για υπηρεσίες και προμήθειες. (09/04/2019)
Προγραμματισμένα έργα Δημόσιας Αρχής Δημοσίων Έργων «Ashgal» για το 2019. (09/04/2019)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 8/2019 για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. (05/04/2019)
Προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας κατεψυγμένων πουλερικών. (05/04/2019)
Ανακοινώση διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 59/2019 για την εκτέλεση εργασιών «Αναδιαμόρφωση των χώρων του βιοπαθολογικού εργαστηρίου και του τμήματος αιμοδοσίας», CPV:45300000-0, αξίας 11.000,00€ με ΦΠΑ. (05/04/2019)
Συνοπτικοί Διαγωνισμοί υπ. αριθμ. πρωτ. 1942/3-4-19,1943/3-4-19,1681/21-3-19 του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου . (05/04/2019)
Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αριθμ 08/19 Ανοικτού Διαγωνισμού. (05/04/2019)
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού αριθ.πρωτ. 15149/2-4-2019, για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου. (05/04/2019)
Περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισμών υπ. αριθμ. 14/2019 & 25/2019 της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. (05/04/2019)


  ‹‹   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›› 
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Το επίσημο κανάλι του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο YouTube