αρχική σελίδα
Κυριακή, 22 Σεπτεβρίου 2019
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    / ΕΤΟΣ 2018  RSS 2.0 

Περίληψη προκήρυξης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας μιας (1) θέσης τακτικού Δ.Ε.Π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «φυσική με έμφαση σε προσομοίωση φαινομένων μεταφοράς και πειραματική ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης σε συνεχή μέσα» του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών Τ.Ε. της σχολής ΣΤΕ. (23/11/2018)
Διακήρυξη διαγωνισμού 22/2018 του ΓΕΝ για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την ανάπτυξη διαχείρισης σηματικής αλληλογραφίας για την υποστήριξη του συστήματος των στρατηγικών τηλεπικοινωνιών του ΠΝ επ’ ωφελεία πολεμικών πλοίων, χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών και έναντι εκτιμώμενης αξίας 241.935,50€, άνευ ΦΠΑ. (23/11/2018)
Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων – εξοπλισμός φωτοσήμανσης κρατικών αερολιμένων. (23/11/2018)
Διαγωνισμός του 424 ΓΣΝΕ με αριθμό διακήρυξης 138/2018 για τη συντήρηση για την ενεργοποίηση του θεραπευτικού τμήματος του θαλάμου ιωδίου, CPV: 50421000-2, συνολικής προϋπολογισθείσας εκτιμώμενης αξίας 9.920,00€. (21/11/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενός ποδηλάτου για τις ανάγκες της Δ/νσης καθαριότητας ,περιβάλλοντος & πρασίνου δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. (21/11/2018)
Διακήρυξη υπ. αριθμ. 4/2018/ΕΚΕΜΣ για τηνπρομήθεια βασικών ειδών καθαρισμού, για την κάλυψη αναγκών των μονάδων που εδρεύουν στις ΠΕ Αττικής - Βοιωτίας - Εύβοιας - Κορινθίας και Αργολίδας. (20/11/2018)
Διακηρύξεις διαγωνισμών υπ. αριθμ. 5/2018 & 6/2018 του ΕΚΕΜΣ για την προμήθεια ειδών κυλικείου και εφοδίων της κλιμακας Ι του ΓΚΤΕΔ. (19/11/2018)
Περίληψη διακήρυξης αριθμ. 17252/2018 του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας, για την προμήθεια υγρών καυσίμων CPV 09100000-0 με εκτιμώμενο ποσό 514.481,58€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (19/11/2018)
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού της ΥΠΑ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (test strips) type A, για τον έλεγχο ασφαλείας υγρών αερολυμάτων και πηκτωμάτων (ΥΑΠ), για την κάλυψη 22 κρατικών αερολιμένων. (16/11/2018)
Ανακοίνωση διακήρυξης διαγωνισμού της 884 Προκεχωρημένης Αποθήκης Βάσεως Εφοδιασμού Τροφίμων για την προμήθεια ανταλλακτικων επισκευής - συντήρησης σταθερών και κινητών ατοποιείων. (16/11/2018)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Το επίσημο κανάλι του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο YouTube