αρχική σελίδα
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Ποιά είναι η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου

Πολύ Καλές
Καλές
Μέτριες
Κακές
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  RSS 2.0 

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών του ΓΕΝ υπ. αριθμ. 5/19 (για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς σκαφών από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα) & 7/19 (για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού επικοινωνιών) . (27/03/2019)
Γνωστοποίηση διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια "Αντιδραστηρίων Βιοχημικών εξετάσεων" του Γ.Ν. Ζακύνθου. (22/03/2019)
Περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισμών υπ. αριθμ. 19/2019 & 29/2019 της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. (22/03/2019)
Διακήρυξη Διαγουνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε οκτακόσιους (800) Πρόσφυγες / Μετανάστες της Ανοικτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας. Σκαραμαγκά. (22/03/2019)
Περίληψη προκήρυξης πλήρωσης μιας (1) θέσης τακτικού Δ.Ε.Π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «οπτική φυσική και οπτικός έλεγχος» του τμήματος οπτικής και οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. (22/03/2019)
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αβουλκάνιστου μορφοποιημένου ελαστικού, για την υλοποίηση μέρους του προγράμματος ανακατασκευών ΜΣ έτους 2019. (20/03/2019)
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού αριθ.πρωτ. 12858/18-3-2019 για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου. (20/03/2019)
Διαγωνισμός υπ’ αριθμ. 1/2019 - για την Προμήθεια εσωτερικών επενδύσεων χιτωνίου στολής ασκήσεων. (20/03/2019)
Περίληψη διακήρυξης υπ. αριθ.πρωτ. 12191/14-3-2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών fax των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. (19/03/2019)
Διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων συσκευών αναλύσεων (CPV 38432000-2) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού "Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Δεικτών Καρδιακής Λειτουργίας" καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. (19/03/2019)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Το επίσημο κανάλι του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο YouTube