Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο με αντικείμενο: “Οργανωτική Αναδιάρθρωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ” για τις 02.06.14 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. χωρίς τροποποίηση των όρων και προδιαγραφών της Προκήρυξης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 Αθήνα 07/05/14

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              Αρ.Πρωτ.Γ29/ΠΥ/40

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ                                 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                

Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16                                                           

Πληροφορίες: Σ. Γενιτσαροπούλου

Αρ. Τηλεφώνου: 210-52.13.649

Fax: 210-52.21.507

E-mail: genitsaropoulou@ika.gr

ΠΡΟΣ

Όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας

 

Θέμα: «Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας ΔΙαγωνισμού»

 

Ανακοινώνουμε ότι η διενέργεια του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο με αντικείμενο: “Οργανωτική Αναδιάρθρωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Οργανωτική Αναδιοργάνωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ανάπτυξη Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 αυτής) η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό MIS 370533 με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 681.400,00€ πλέον ΦΠΑ ή 838.122,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, που είχε προκηρυχθεί για τις 12.05.14, ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ για τις 02.06.14 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. χωρίς τροποποίηση των όρων και προδιαγραφών της Προκήρυξης.

Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης μετάθεσης στον ημερήσιο τύπο στις 08&09/05/14.

            Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης μετάθεσης στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις 07/05/14.

 

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00π.μ. έως 14.00μ.μ στο γραφείο 5 της Δ/νσης Προμηθειών και Χημ. Υπηρεσιών- Αγ. Κων/νου 16 – Αθήνα, τηλ. 210.52.13649.      

 

 

 

Αθήνα 07/05/14
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
Σ. Γενιτσαροπούλου  Γ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ 

 

                                                                                                          

Πηγή: Γραφείο 5 της Δ/νσης Προμηθειών και Χημ. Υπηρεσιών

Προηγούμενο Έρευνα αγοράς νωπών φρούτων στην Αίγυπτο, την οποία εκπόνησε ο κ. Δημήτριος Πιτσιδήμος, Γραμματέας Β΄ΟΕΥ.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter