Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

CREATIVE@HUBs

«Ολιστική Δικτύωση Δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων ( hubs)

Holistic networking of creative industries via hubs» (CREATIVE@HUBs)
INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020

Στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο έργο CREATIVE @Hubs. Το εταιρικό σχήμα (με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκ. €) συμπληρώνεται από την Περιφέρεια Ηπείρου, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και από την Περιφέρεια της Πούλιας (Ιταλία). Το έργο CREATIVE @Hubs εντάσσεται στον Άξονας 1.1 με τίτλο «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων (Holistic networking of creative industries via hubs» – CREATIVE@HUBs), και αφορά για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την δημιουργία συνεργατικών χώρων – κόμβων (hubs) για δημιουργικές επιχειρήσεις σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία. Η λειτουργική διασύνδεση των εν λόγω χώρων θα συμβάλλει στη συγκρότηση ενός περιφερειακού δικτύου επιχειρήσεων της Δημιουργικής και Πολιτιστικής βιομηχανίας μέσω της διάθεσης τους σε σχετικές επιχειρήσεις, για την διεξαγωγή εκπαιδεύσεων, σεμιναρίων, ενεργειών δικτύωσης , διοργάνωση εκδηλώσεων σε τοπικό , περιφερειακό , εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στόχος είναι η λειτουργία ενός κόμβου επιχειρήσεων του κλάδου (Creative Hub) διαρθρωμένου και στις τρεις περιφερειακές ενότητες που θα αποτελέσει σημείο αιχμής για την τοπική επιχειρηματικότητα.

Για την επίτευξη των στόχων της δράσης η Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα σύναψε Προγραμματική Σύμβαση με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, δημιουργώντας έναν μηχανισμό ενισχυμένης συνέργειας μεταξύ των δημιουργικών επιχειρήσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των περιφερειών για τη δημιουργία νέων γνώσεων και καινοτομίας με απώτερο στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας , ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας και την εξωστρέφεια.

Η συνεργασία με βασικούς φορείς επιχειρηματικότητας όπως το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με αποδεδειγμένη εμπειρία στη δικτύωση υφιστάμενων επιχειρήσεων, και με δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών στον επιχειρηματικό κόσμο κρίνεται ότι θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην υλοποίηση των δράσεων που σχετίζονται με τις υφιστάμενες και πιθανώς νέες επιχειρήσεις του κλάδου της Δημιουργικής Βιομηχανίας και θα συμβάλει καθοριστικά στη μεγιστοποίηση της ωφέλειας και της βιωσιμότητας του έργου.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας θα αναλάβει την εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών – δράσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τεχνικό Δελτίο του έργου και της υπ. αριθμ. 102561/1181/05.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006656384) υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης και των τροποποιήσεων αυτής.

  • Τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των ΜΜΕ που εμπίπτουν στον κλάδο της δημιουργικής βιομηχανίας της Αιτ/νιας,
  • Θα προετοιμάσει το περιεχόμενο τριών εκπαιδευτικών πακέτων (εκπαιδευτικές σημειώσεις, παρουσιάσεις, webinars, ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, κλπ), με σκοπό την υλοποίηση σεμιναρίων δια ζώσης και τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονικό σύστημα μάθησης,
  • Θα υποστηρίξει την διαδικασία της επιχειρηματικής ανάπτυξης της δημιουργικής βιομηχανίας, στα πλαίσιο λειτουργίας των HUBs στην Αιτωλοακαρνανία,
  • Θα σχεδιάσει και θα υλοποίηση 24 σεμιναρίων στο πλαίσιο λειτουργίας των Hubs στην Αιτωλοακαρνανία,
  • Θα σχεδιάσει και θα υποστήριξη επιχειρηματικές αποστολές επιχειρήσεων της δημιουργικής βιομηχανίας της Αιτωλοακαρνανίας σε όλα τα HUBs του προγράμματος,
  • Θα σχεδιάσει και θα υλοποίηση προγράμμα ανταλλαγής HubManagers,
  • Θα σχεδιάσει και θα υλοποίηση προγράμμα δικτύωσης με αντίστοιχο κόμβο – Hub στο εξωτερικό (πιθανά Βρυξέλλες στο Βέλγιο) και υλοποίηση εκδήλωσης στο επιλεγμένο Hub.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή,
T.K. 30200
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26, Τ.Κ. 30300
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120, Τ.Κ. 30500
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου,
Τ.Κ. 30002
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter