Διαγωνισμοί – Προμήθειες

Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας
Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας

Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών υπ. αριθμ. 32/24, 33/24, 34/24, 35/24, 36/24 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία. ΠΗΓΗ: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας
Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας
Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας
Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας
Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/24 | 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο. ΠΗΓΗ: 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας
Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας
Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας

Προκηρύξεις υπ. αριθμ. 4/2024 & 5/2024 Διαγωνισμών | 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ʺΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣʺ.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία. ΠΗΓΗ: 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ʺΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣʺ

Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας
Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επέκταση ενεργειακού υποσταθμού στη Μολδαβία.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο. ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΒ1 ΔιεύθυνσηΣχεδιασμού Εξωστρέφειας και ΣυντονισμούΦορέων Εξωστρέφειας

Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας
Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας
Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας
Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας
Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας
Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας

Ανακοίνωση Διακήρυξης του υπ΄ αριθμ. 23/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας (άρθρο 27 τουν.4412/2016) για την Προμήθεια Λοιπού Υγειονομικού Αναλωσίμου (Αναλώσιμα Έγχυσης).

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο.  ΠΗΓΗ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 20162/03-06-2024) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος:352272) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 41.612,91€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 51.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/06/2024, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 03:00 μ.μ.. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/06/2024, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ.. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο. ΠΗΓΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή,
T.K. 30200
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26, Τ.Κ. 30300
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120, Τ.Κ. 30500
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου,
Τ.Κ. 30002
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter

espa