EPIMELITIRIO 1502X1121 1
Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Enterprise Europe Network

logo een F24038

"ENTERPRISE EUROPE NETWORK - HELLAS ANTENNA C.C.I. AETOLOAKARNANIA"

.
Enterprice
Επικεφαλής: Κα Χρυσάφη Άννα
Σύμβουλος Πληροφόρησης & Βάσεων Δεδομένων: Κος Ρόμπολας Γεώργιος
Δημόσιες Σχέσεις:  Κος Ρόμπολας Γεώργιος
Οικονομικά: Κος Αγγέλης Γεώργιος
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλέφωνα : 26410 74531
Fax : 26510 22590
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ευρωπαϊκό Κέντρο “enterprise europe”, ANTENNA Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: grombol@epimetol.gr
Ιστοσελίδα: http://www.enterprise-hellas.gr/ http://www.cci-ioannina.gr/el/een.htm https://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?categoryid=5116&context=103&globalid=23900&articleid=7135

Η δέσμευση της Ευρώπης απέναντι στις μικρές επιχειρήσεις

Στόχος του δικτύου είναι η παροχή βοήθειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητά τους για καινοτομία και να ενημερωθούν για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2008 και προσφέρει στους επιχειρηματίες ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης στο οποίο μπορούν να απευθύνονται για συμβουλές και να επωφελούνται από ένα ευρύ φάσμα άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών που παρέχουν στήριξη στις επιχειρήσεις.

Enterprise Europe Network : Η Ελληνική Κοινοπραξία

Όλοι οι οργανισμοί που μετέχουν στο νέο δίκτυο, αν και προέρχονται από διαφορετικούς τομείς από το χώρο των επιχειρήσεων, της έρευνας και της βιομηχανίας, διαθέτουν εκτενή πείρα σχετικά με την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι είχαν ήδη συμμετάσχει στα δύο προηγούμενα δίκτυα υποστήριξης ΜΜΕ, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης (Euro Info Centres) και τα Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας (innovation relay centres), που λειτούργησαν για διάστημα 20 και 12 ετών αντίστοιχα.

Με το συνδυασμό των υπαρχουσών υπηρεσιών και την προσθήκη νέων, το νέο δίκτυο παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, καθώς οι συμμετέχουσες κοινοπραξίες είναι ευρύτερες από ό,τι στο παρελθόν.

Αυτό δεν αυξάνει απλώς τις συνέργειες, αλλά φέρνει και το δίκτυο πιο κοντά στους πιθανούς πελάτες. Ο μεγάλος αριθμός σημείων επαφής σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια συνεπάγεται ότι η επιχειρηματική υποστήριξη είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των επιχειρηματιών.

 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ ΕΙΕ)
 • Σύνδεσμος Βιομηχάνων Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας (ΣΒΘΚΕ)
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ)
 • Εταιρία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων Α.Ε. (ΕΚΕΠΥ)
 • Επιμελητήριο Αρκαδίας
 • Επιμελητήριο Ιωαννίνων
 • Επιμελητήριο Καβάλας
 • Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 • Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Ινών, Α.Ε. (ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.)
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
 • Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ Α.Ε.)
 • Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας Α.Ε. (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.)
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου
 • Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων ΑΕ (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)
 • Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας / ΑΝΚΟ Α.Ε

Υπηρεσίες :

 • Ενημέρωση και συμβουλές σε θέματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας,προτύπων και πολιτικών
 • Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδότηση
 • Παροχή διαδικτυακής πλατφόρμας διασυνοριακής συνεργασίας
 • Οργάνωση της επιχειρηματικής συνεργασίας ΜΜΕ
 • Προώθηση της καινοτομίας
 • Διεθνοποίηση
 • Παροχή ανατροφοδότησης

Ερωτήσεις και απαντήσεις:

1. Τι μπορεί να προσφέρει στην επιχείρησή μου το δίκτυο «Enterprise Europe Network»;

Το δίκτυο αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες ή τις συνεργασίες στον τομέα της τεχνολογίας, να σας δώσει συμβουλές ή βοήθεια σε θέματα καινοτόμων επιχειρήσεων και πρόσβασης σε επιχειρηματικά κεφάλαια. Μπορεί επίσης να σας ενημερώσει για τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από κάθε μέλος του δικτύου σε ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων.

Απευθύνονται κυρίως σε νέες ή υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αλλά μπορούν να εξυπηρετήσουν και μεγαλύτερες εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, τεχνολογικά κέντρα και φορείς ανάπτυξης επιχειρήσεων και καινοτομίας.

Το δίκτυο απαρτίζεται από περισσότερα από 500 σημεία επαφής σε περίπου 40 ευρωπαικές χώρες.

2. Μπορούν οι εταίροι του δικτύου να βοηθήσουν στην οργάνωση συναντήσεων με άλλες εταιρείες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Ναι. Οι εταίροι του δικτύου οργανώνουν τακτικά αποστολές και επιχειρηματικές συναντήσεις για τις τοπικές ΜΜΕ, σε κάθε χώρα της Ευρώπης και πέραν αυτής. Βάσει των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των πελατών τους, αναλαμβάνουν όλα τα διαδικαστικά -οργάνωση συναντήσεων, παροχή χώρου, οργάνωση μετακινήσεων και διαμονής- ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή έκβαση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών.

3. Το δίκτυο παρέχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση;

Το δίκτυο μπορεί να προσφέρει βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις που αναζητούν δανειακά ή επιχειρηματικά κεφάλαια, μέσω της συμμετοχής τους σε διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, κυρίως όσα απευθύνονται σε ΜΜΕ, αλλά δεν παρέχει απευθείας χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις. Το δίκτυο μπορεί επίσης να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

4. Μπορεί να βοηθήσει το δίκτυο σε θέματα μάρκετινγκ και εμπορικών συναλλαγών;

Το δίκτυο μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε επιχειρηματικούς εταίρους και να αναπτύξετε διασυνοριακές επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες με άλλες εταιρείες ή ερευνητικά ιδρύματα, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να πουλήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

5. Τι ισχύει για τα νομικά θέματα που άπτονται της μεταφοράς τεχνολογίας ή τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων;

Τα μέλη του δικτύου μπορούν να σας ενημερώσουν γενικά για θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περίπλοκων ζητημάτων, θα σας υποδείξουν ειδικούς, όπως το Γραφείο Υποστήριξης για Θέματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (http://www.ipr-helpdesk.org/) ή δικηγόρους που ειδικεύονται στις ευρεσιτεχνίες. Η ίδια μεθοδολογία εφαρμόζεται σε όλα τα νομικά και συμβατικά θέματα που άπτονται της μεταφοράς τεχνολογίας.

6. Το δίκτυο ασχολείται με όλα τα είδη επιχειρήσεων και τεχνολογιών;

Ναι. Αν και ορισμένα μέλη επικεντρώνονται περισσότερο στην επιχειρηματική συνεργασία ενώ άλλα ειδικεύονται στη μεταφορά τεχνολογίας, οι ΜΜΕ σε κάθε χώρα έχουν στη διάθεσή τους και τις δύο υπηρεσίες μέσω του ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης. Οι συμμετέχοντες στο δίκτυο μπορούν πολύ εύκολα να προωθήσουν αιτήματα και να λάβουν πληροφορίες από συναδέλφους τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

7. Μπορεί το δίκτυο να βοηθήσει σε επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες εκτός ΕΕ;

Ναι. Το δίκτυο έχει σημεία επαφής και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν των 27 κρατών μελών, στο δίκτυο «Enterprise Europe Network» συμμετέχουν εταίροι από την Τουρκία, τα Δυτικά Βαλκάνια, τις χώρες του ΕΟΧ και άλλες τρίτες χώρες.

Στην πράξη, ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των δραστηριοτήτων αναμένεται να αφορά τα κράτη μέλη της ΕΕ.

8. Πώς μπορώ να ξέρω ότι ο οργανισμός στον οποίο απευθύνομαι είναι μέλος του δικτύου;

Κατάλογο όλων των μελών του δικτύου μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network

9. Το αίτημά μου θα παραμείνει εμπιστευτικό;

Ναι. Όλα τα εμπορικά ευαίσθητα στοιχεία παραμένουν εμπιστευτικά. Δημοσιεύονται με τη δική σας σύμφωνη γνώμη μόνο τα στοιχεία που συνδέονται ειδικά με το αίτημά σας,
π.χ. αναζήτηση επιχειρηματικού εταίρου σε άλλη χώρα.

10. Τι γίνεται με τη γλώσσα;

Εφόσον το δίκτυο έχει παρουσία σε κάθε χώρα της Ευρώπης, δεν υφίσταται θέμα γλώσσας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι γλώσσες της ΕΕ. Τα κατά τόπους μέλη του δικτύου μπορούν να σας προσφέρουν γλωσσική βοήθεια και να φροντίσουν για την ακριβή μετάφραση εγγράφων και τη διερμηνεία, εφόσον χρειάζεται.

11. Τι μπορώ να κάνω αν έχω δυσκολίες με ένα συγκεκριμένο σημείο επαφής;

Υπεύθυνος για την εποπτεία του δικτύου είναι ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) στις Βρυξέλες, που ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα καθήκοντά του συγκαταλέγονται η διοίκηση του δικτύου και ο ποιοτικός έλεγχος. Περισσότερες πληροφορίες για τον EACI μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω δικτυακό τόπο:

http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm%20

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network

Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
http://www.enterprise-hellas.gr/

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας
http://ec.europa.eu/enterprise

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI)
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm%20

Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ
http://ec.europa.eu/enterprise/sme

Επιτροπή των Περιφερειών
http://www.cor.europa.eu/

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
http://eesc.europa.eu/

Το επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://europa.eu/old-address.htm

Το επίσημο site της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
http://www.mne.gr/

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
http://www.europarl.europa.eu/

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://www.ue.eu.int/

Συμβούλιο της Ευρώπης
http://www.coe.fr/index.asp

Proeuropa
http://www.proeuropa.gr/

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR

Συγχρηματοδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα
http://www.3kps.gr/

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή,
T.K. 30200
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26, Τ.Κ. 30300
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120, Τ.Κ. 30500
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου,
Τ.Κ. 30002
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter