Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαγωνισμού.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               Αθήνα 20/06/14

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         Αρ. Πρωτ. Γ29/ΠΥ/60

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ                                 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                

Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16                                                           

Πληροφορίες: Σ. Γενιτσαροπούλου

Αρ. Τηλεφώνου: 210-52.13.649

Fax: 210-52.21.507

E-mail: genitsaropoulou@ika.gr

ΠΡΟΣ

Όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας

 

Θέμα: «Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαγωνισμού»

 

Ανακοινώνουμε ότι η διενέργεια του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το έργο με αντικείμενο: «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό MIS 370540, που είχε προκηρυχθεί για τις 25.06.14 (σχετική η υπ’ αριθ. πρωτ. Λ30/ΠΥ/9/30-04-14 Προκήρυξη – AΔΑ: ΒΙΦΓ4691ΩΓ-9ΓΚ), ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης.

Η νέα ορισθείσα ημερομηνία του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί με δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.Κ., στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και στον ημερήσιο τύπο.

Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης μετάθεσης στον ημερήσιο τύπο στις 21&23/06/14.

            Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης μετάθεσης στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις 20/06/14.

 

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00π.μ. έως 14.00μ.μ στο γραφείο 5 της Δ/νσης Προμηθειών και Χημ. Υπηρεσιών- Αγ. Κων/νου 16 – Αθήνα, τηλ. 210.52.13.649.       

 

                                                                                                                       

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 α.α
Α. ΓΩΓΟΛΟΥ

Προηγούμενο Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο «14ο Συνέδριο του Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου στην Κέρκυρα».

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter