Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Διαγωνισμός Δ.08/22 : Αντικείμενο του διαγωνισμού η προμήθεια ελαστικών κυρίως τροχού Α/Φ CL-215/415, (Ο/Ν 223247), Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 200.000,00 € | 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο.

ΠΗΓΗ: 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Προηγούμενο Διαγωνισμός «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη  σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης του συγκροτήματος Γραμμικού Επεξεργαστή (ONCOR Impression 3D Plus), συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (239.650,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ | 424 ΓΣΝΕ.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή,
T.K. 30200
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26, Τ.Κ. 30300
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120, Τ.Κ. 30500
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου,
Τ.Κ. 30002
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter