Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Διακήρυξη υπ. αριθμ. 1/2023 Διαγωνισμού για την προμήθεια αλεύρων, για κάλυψη αναγκών αρτοποίησης της 79 ΑΔΤΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο.

ΠΗΓΗ: 79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΜΥΚΑΛΗ»

Προηγούμενο Περίληψη Διακήρυξης αριθ. 23/2023 για την προμήθεια των ειδών «Γάζα και Επιδεσμικό υλικό» (cpv: 33141110-4, – Επίδεσμοι, cpv: 33141114-2, Ιατρική γάζα), προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών (216.254,10€) χωρίς ΦΠΑ και διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και δεκατριών λεπτών (244.367,13 €) με ΦΠΑ 13% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή,
T.K. 30200
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26, Τ.Κ. 30300
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120, Τ.Κ. 30500
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου,
Τ.Κ. 30002
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter