Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Διευκρινίσεις σχετικά με υποβολή στο Γ.Ε.ΜΗ των εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 7-7-2016 και μετά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς: Επιχειρήσεις – Μέλη

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

  

 

Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με υποβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. των εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 7-7-2016 και μετά»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ., των εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση, ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 7-7-2016 και μετά, σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας την με ΑΔΑ: Ψ0ΥΨ465ΧΙ8-ΒΜ4 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί, εκτός των άλλων και στις συνοδευτικές εκθέσεις, όπου αυτές απαιτούνται και ειδικότερα στην έκθεση διαχείρισης στην οποία θα γίνεται έλεγχος ακρίβειας των αναφερομένων βάσει του υποδείγματος της ενότητας 6 της ανωτέρω εγκυκλίου.

Όσον αφορά τις πολύ μικρές οντότητες, δώστε σημασία στα όσα αναφέρονται στην ενότητα 12.

 

                                                                                                       Με εκτίμηση,

                                                                                                             Ο Πρόεδρος

 

                                                                                                 Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής

Προηγούμενο Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών Ιούλιος 2017 στη Βουλγαρία.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter