Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

ΔΥΠΑ : Voucher για 150.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5961/Β/22.11.2022 η Απόφαση Αριθμ 6073/125 «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174739)» στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913».

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνουν:

I. Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης εργαζομένων ωφελουμένων διάρκειας από 50 έως 100 ώρες που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως θα περιγράφονται στην πρόσκληση.

II. Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Το έργο αφορά την επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων έως 150.000 εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα, με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας από 50 έως 100 ώρες και την πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν. Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των Μητρώων Παρόχων Κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Συγκεκριμένα, οι ήδη ενταγμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα που συγκροτήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», στα οποία συμμετέχουν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ποιότητας τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. και τα Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ, μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στην υλοποίηση του παρόντος έργου με βάση την πρόσκληση που θα εκδοθεί από τη ΔΥΠΑ. Η συμμετοχή των ήδη ενταγμένων στα Μητρώα δεν απαιτεί την εκ νέου υποβολή των δικαιολογητικών που έχουν ήδη προσκομιστεί και αξιολογηθεί για την ένταξή τους στο Μητρώο. Σε περίπτωση που κάποιος πάροχος κατάρτισης επιθυμεί να συμμετάσχει στο παρόν έργο και δεν είναι ήδη ενταγμένος στο αντίστοιχο ανωτέρω Μητρώο, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως θα αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση της ΔΥΠΑ.

Επισυναπτόμενο αρχείο.

Προηγούμενο Με λαμπρότητα η εκδήλωση-θεσμός απονομής των Βραβείων Βιώσιμης, Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή,
T.K. 30200
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26, Τ.Κ. 30300
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120, Τ.Κ. 30500
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου,
Τ.Κ. 30002
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter