Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής υπόχρεων εγγραφής στα περιφερειακά Μητρώα ”ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ” έως 30/06/2017.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αγρίνιο, 15 Μαΐου 2017

 

«Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής υπόχρεων

εγγραφής στα περιφερειακά Μητρώα

”ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ”

έως 30/06/2017»

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι παρετάθη έως την 30/6/2017 η προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής, από τους υπόχρεους εγγραφής στα περιφερειακά Μητρώα ”ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ” & ”ΕΜΠΟΡΩΝ”, που διαθέτουν ή πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην εσωτερική αγορά. 

Παρατείνεται έως τις 30/06/2017 η προβλεπόμενη από την κοινή υπουργική απόφαση 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 β) προθεσμία για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων», που διαθέτουν ή πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, στην αρμόδια περιφερειακή αρχή δηλαδή τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. Οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής αναφέρονται στην σελίδα 2-3 του με αριθμ.πρωτ.134382/5229/30-12-2015 έγγραφο ΥΠΕΝ με ΑΔΑ: 6ΔΩΧ4653Π8-ΚΗΟ. 

Στην περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων (Φορέας εκμετάλλευσης ή Έμπορος) στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. (β) και (γ) του άρθρου 7 της προαναφερόμενης ΚΥΑ 134627/5835/29-112-2015 (ΦΕΚ Β´ 2872), μητρώα ή μη υποβολής της απαιτούμενης αίτησης εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700€). 

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος μπορεί να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας στα τηλέφωνα 26310-22536, 55307-09 (κος Γ .Δημητριάδης και Α. Πασσά).

  

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα. 

Προηγούμενο Περίληψη προκήρυξης πλήρωσης μιας (1) θέσης τακτικού ε.π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» του τμήματος λογιστικής και χρηματοοικονομικής της σχολής διοίκησης οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter