Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Παράταση Υποβολής Επενδυτικού Σχεδίου Προγράμματος “∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ”.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                                                                         Αγρίνιο 10 Αυγούστου 2010

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας προσκαλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στο Μέτρο 311 «∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ», του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. Το Μέτρο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε..Γ.Τ.Α.Α) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Ο Συνολικός Προϋπολογισµός του Μέτρου  ανέρχεται σε 203.555.184 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 75.564.774 ΕΥΡΩ είναι η συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Μέτρο αποσκοπεί στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη µείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τοµέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές οµάδες πληθυσμού, τη βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Στο µέτρο εντάσσονται:

1. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση.

2. Νέοι Γεωργοί στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

3. Ειδικότερα στο πλαίσιο του ποσού που αφορά δηµόσια δαπάνη 42.300.000 € το οποίο διατίθεται µε την παρούσα πρόσκληση στις καπνοπαραγωγικές περιοχές, δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος µέτρου είναι όσοι έχουν ενεργοποιήσει το έτος 2009 εκτατικά δικαιώµατα προερχόµενα από τον καπνό.

 

Τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε υποδοµές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισµοί), το συνολικό κόστος αυτών ανά επένδυση θα ανέρχεται µέχρι 600.000 € και µε δυναμικότητα έως 40 κλίνες. Το συνολικό κόστος ανά επένδυση για τις υπόλοιπες δράσεις του µμέτρου (ιδρύσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων) θα ανέρχεται µέχρι 300.000 €.

Το ποσοστό Ενίσχυσης για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας ανέρχεται σε ποσοστό 60%.

Οι Περιοχές Παρέµβασης για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας είναι οι ακόλουθες:

1. ∆ήµος Αλυζίας

2. ∆ήµος Αµφιλοχίας (μόνο τα ∆.∆. Αµπελάκι, Ανοιξιάτικο, Βαρετάδα)

3. ∆ήµος Ανακτορίου ( εκτός ∆.∆. Βονίτσης)

4. ∆ήµος Αποδοτίας (εκτός των ∆.∆. Αµπελακιωτίσσης, Άνω Χώρας, Ελατούς, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων, Πόδου)

5. ∆ήµος Αστακού

6. ∆ήµος Θέρµου (εκτός των ∆.∆. Αγίας Σοφίας, Καλουδίου, Μυρτέας, Παµφίου, Πετροχωρίου, Σιταραλώνων)

7. ∆ήµος Ινάχου

8. ∆ήµος Πάλαιρου

9. ∆ήµος Μεδεώνος

10. ∆ήµος Μενιδίου (μόνο το ∆.∆. Φλωριάδας)

11. ∆ήµος Παναιτωλικού (εκτός του ∆.∆. Κερασέας)

12. ∆ήµος Παραβόλας (εκτός των ∆.∆. Νεροµάννας, Παντανάσσης, Παραβόλας)

13. ∆ήµος Παρακαµπυλίων

14. ∆ήµος Πλατάνου (εκτός των ∆.∆. ∆ενδροχωρίου Κλεπάς, Λιβαδακίου, Περδικόβρυσης, Περίστης, Πλατάνου, Χόµορης)

15. ∆ήµος Πυλλήνης (εκτός των ∆.∆. Ανθοφύτου, Γάβρου, Ελευθεριανής, Παλαιοπύργου, Μηλέας, Ποκίστης)

16. ∆ήµος Στράτου (μόνο το ∆.∆. Καστράκι)

17. ∆ήµος Φυτειών

Η καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι η 15η  Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:30 µ.µ. στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Λεωφ. Αθηνών 54-56 – Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 2641074600 τους κ. Κωνσταντίνο Καρρά και Λάμπρο Σαμαρτζή ή μπορούν να επισκεφτούν το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στη διεύθυνση Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, στο Αγρίνιο, 2ος Όροφος.

 

                                                                                                                           ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προηγούμενο ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter