Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Παράταση Υποβολής Επενδυτικού Σχεδίου Προγράμματος “ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”.

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                                                                         Αγρίνιο 10 Αυγούστου 2010

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας προσκαλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στο Μέτρο 313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Μέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Ο Συνολικός Προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 387.181.971 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 143.884.743 είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο Μέτρο εντάσσονται παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας για πολύ µικρές επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους κλάδους που αναλυτικά περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου και αφορούν τουριστικές δραστηριότητες,  με δικαιούχους φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το ποσοστό Ενίσχυσης για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας ανέρχεται σε ποσοστό 60% και το συνολικό ύψος των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται στα 600.000 Ευρώ και έως 40 κλίνες για τις προτάσεις που περιλαμβάνουν υποδοµές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, εκσυγχρονισµοί), ενώ για τις υπόλοιπες δράσεις (ιδρύσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων) το συνολικό ύψος θα ανέρχεται µέχρι 300.000 Ευρώ.

Οι  Περιοχές Παρέµβασης για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας είναι οι ακόλουθες:

1. ∆ήµος Αλυζίας

2. ∆ήµος Αµφιλοχίας (μόνο τα ∆.∆. Αµπελάκι, Ανοιξιάτικο, Βαρετάδα)

3. ∆ήµος Ανακτορίου ( εκτός ∆.∆. Βονίτσης)

4. ∆ήµος Αποδοτίας (εκτός των ∆.∆. Αµπελακιωτίσσης, Άνω Χώρας, Ελατούς, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων, Πόδου)

5. ∆ήµος Αστακού

6. ∆ήµος Θέρµου (εκτός των ∆.∆. Αγίας Σοφίας, Καλουδίου, Μυρτέας, Παµφίου, Πετροχωρίου, Σιταραλώνων)

7. ∆ήµος Ινάχου

8. ∆ήµος Πάλαιρου

9. ∆ήµος Μεδεώνος

10. ∆ήµος Μενιδίου (μόνο το ∆.∆. Φλωριάδας)

11. ∆ήµος Παναιτωλικού (εκτός του ∆.∆. Κερασέας)

12. ∆ήµος Παραβόλας (εκτός των ∆.∆. Νεροµάννας, Παντανάσσης, Παραβόλας)

13. ∆ήµος Παρακαµπυλίων

14. ∆ήµος Πλατάνου (εκτός των ∆.∆. ∆ενδροχωρίου Κλεπάς, Λιβαδακίου, Περδικόβρυσης, Περίστης, Πλατάνου, Χόµορης)

15. ∆ήµος Πυλλήνης (εκτός των ∆.∆. Ανθοφύτου, Γάβρου, Ελευθεριανής, Παλαιοπύργου, Μηλέας, Ποκίστης)

16. ∆ήµος Στράτου (μόνο το ∆.∆. Καστράκι)

17. ∆ήµος Φυτειών

 

Η καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι η 15η  Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:30 µ.µ. στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Λεωφ. Αθηνών 54-56 – Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 2641074600 τους κ. Κωνσταντίνο Καρρά και Λάμπρο Σαμαρτζή ή μπορούν να επισκεφτούν το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στη διεύθυνση Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, στο Αγρίνιο, 2ος Όροφος.

                                                                                                                                                                                                                                                             ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προηγούμενο ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter