Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Παράταση Υποβολής Επενδυτικού Σχεδίου Προγράμματος “ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”.

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                                                                         Αγρίνιο 10 Αυγούστου 2010

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας προσκαλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στο Μέτρο 312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.

Το Μέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Ο Συνολικός Προϋπολογισµός του Μέτρου ανέρχεται σε 173.731.886 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 64.748.134 ΕΥΡΩ είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο Μέτρο εντάσσονται Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου και το ανώτατο κόστος των προαναφερόμενων επενδύσεων ανέρχεται έως 300.000 €.

Στην κατηγορία ενέργειας «∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονοµίας» απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από τον δικαιούχο φορέα της πρότασης, της απαιτούμενης κρίσιµης µάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου από πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές παρέµβασης του µέτρου στην ίδια περιφέρεια και το ανώτατο κόστος για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 €.

Το ποσοστό Ενίσχυσης για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας ανέρχεται σε ποσοστό 60%

Οι Περιοχές Παρέµβασης για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας είναι οι ακόλουθες:

1. ∆ήµος Αλυζίας

2. ∆ήµος Αµφιλοχίας (μόνο τα ∆.∆. Αµπελάκι, Ανοιξιάτικο, Βαρετάδα)

3. ∆ήµος Ανακτορίου ( εκτός ∆.∆. Βονίτσης)

4. ∆ήµος Αποδοτίας (εκτός των ∆.∆. Αµπελακιωτίσσης, Άνω Χώρας, Ελατούς, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων, Πόδου)

5. ∆ήµος Αστακού

6. ∆ήµος Θέρµου (εκτός των ∆.∆. Αγίας Σοφίας, Καλουδίου, Μυρτέας, Παµφίου, Πετροχωρίου, Σιταραλώνων)

7. ∆ήµος Ινάχου

8. ∆ήµος Πάλαιρου

9. ∆ήµος Μεδεώνος

10. ∆ήµος Μενιδίου (μόνο το ∆.∆. Φλωριάδας)

11. ∆ήµος Παναιτωλικού (εκτός του ∆.∆. Κερασέας)

12. ∆ήµος Παραβόλας (εκτός των ∆.∆. Νεροµάννας, Παντανάσσης, Παραβόλας)

13. ∆ήµος Παρακαµπυλίων

14. ∆ήµος Πλατάνου (εκτός των ∆.∆. ∆ενδροχωρίου Κλεπάς, Λιβαδακίου, Περδικόβρυσης, Περίστης, Πλατάνου, Χόµορης)

15. ∆ήµος Πυλλήνης (εκτός των ∆.∆. Ανθοφύτου, Γάβρου, Ελευθεριανής, Παλαιοπύργου, Μηλέας, Ποκίστης)

16. ∆ήµος Στράτου (μόνο το ∆.∆. Καστράκι)

17. ∆ήµος Φυτειών

Η καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι η 15η  Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:30 µ.µ. στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Λεωφ. Αθηνών 54-56 – Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 2641074600 τους κ. Κωνσταντίνο Καρρά και Λάμπρο Σαμαρτζή ή μπορούν να επισκεφτούν το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στη διεύθυνση Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, στο Αγρίνιο, 2ος Όροφος.

 

                                                                                                                           ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προηγούμενο ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter