Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Περίληψη  Διακήρυξης  Αριθ. 10956 /2022 για την παροχή υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (CPV: 90524100-7) για το Γ.Ν Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Μ Μεσολογγίου) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής  και εκτιμώμενο προϋπολογισμό 83.520,08 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο.

ΠΗΓΗ: 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Προηγούμενο Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού 74/2022 για τον εκσυγχρονισμό βασικών υπολογιστικών υποδομών (Data Center) της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 48000000-8 Πακέτα Λογισμικού και συστήματα πληροφορικής), ο οποίος περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού για την ανανέωση του κέντρου δεδομένων (Primary Site) με σκοπό την ανάπτυξη μιας πλήρους αρθρωτής και ευέλικτης υποδομής HCI (Hyperconverged infrastructure) προϋπολογισθείσας δαπάνης 545.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή,
T.K. 30200
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26, Τ.Κ. 30300
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120, Τ.Κ. 30500
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου,
Τ.Κ. 30002
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter