Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ, ΜΕΣΙΤΩΝ [29/1/2008]

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του που υπάγονται στο ειδικό Μητρώο εξαγωγέων, ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, αργυροχρυσοχόων, μεσιτών ασφαλιστικών συμβάσεων (κτηματομεσιτών), ότι μέχρι 31/3/08 θα προβούν στις παρακάτω ενέργειες κατά κλάδο:

1) ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

(Α)  Ανανέωση Επωνυμίας

Υπενθυμίζεται  στις εξαγωγικές επιχειρήσεις του νομού Αιτωλοακαρνανίας  ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.936/79, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του Ν.2278/99  η καταχώρηση της εξαγωγικής επωνυμίας ανανεώνεται ανά τριετία ύστερα από σχετική αίτηση του εξαγωγέα τηρουμένων των απαραίτητων προϋποθέσεων.

Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις  των οποίων η καταχώρηση της  επωνυμίας τους λήγει στις  31/12/2007, πρέπει να φροντίσουν το συντομότερο και το αργότερο ως τις 31 Μαρτίου 2008 για την ανανέωσή της προσκομίζοντας τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για την ανανέωση της εγγραφής.

Β) Ετήσια υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.

Υπενθυμίζεται  στις εξαγωγικές επιχειρήσεις -μέλη του ότι υποχρεούνται σε ετήσια υποβολή υπεύθυνης δήλωσης  του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται  ότι:

α) η ποινική  κατάσταση των μελών που δεσμεύουν την επιχείρηση  δεν μεταβλήθηκε όσον αφορά  στα αδικήματα του άρθρου 9 του Ν.936/79 και β) το ύψος (είδος-αξία-χώρα ) των εξαγωγών που πραγματοποίησε  κατά το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι οι παραβαίνοντες τις περί εξωτερικού εμπορίου διατάξεις διώκονται βάσει του Άρθρου 8 τουν Ν.936/79.

2) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ – Ανανέωση εγγραφής

Οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ και ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ των οποίων οι σχετικές άδειες λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 2007 ότι προκειμένου   να ανανεώσουν την εγγραφή τους πρέπει να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας τα κάτωθι προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

1.ΑΙΤΗΣΗ ανανέωση εγγραφής (δίδεται από το Επιμελητήριο).

2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ αναφορικά στο ποινικό τους μητρώο (δίδεται από το Επιμελητήριο)

3.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με το εξής κείμενο:

«Δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, ή υπάλληλος  του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, ή υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης».(δίδεται από το Επιμελητήριο).

4.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ(αναζητείται υπηρεσιακά).

5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ( αναζητείται υπηρεσιακά).

6.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (πρόσφατη) τύπου ταυτότητας (όσοι έχουν ήδη καταθέσει φωτογραφίες, παρακαλούνται  να μην το λάβουν υπόψη).

Σημειώνεται ότι αν κάποιος έχει περισσότερες ιδιότητες σε σχέση με την ασφαλιστική του δραστηριότητα, παρακαλείται να προσκομίσει τον ανάλογο αριθμό φωτογραφιών.

Η υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών πρέπει να γίνει  έως 31/03/08, σε διαφορετική περίπτωση το Επιμελητήριο θα προβεί σε αυτεπάγγελτη διαγραφή τους από το σχετικό ειδικό μητρώο.

3) ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΙ-Ανανέωση Εγγραφής

Για την ανανέωση της άδειας του κατασκευαστή κοσμημάτων υποχρεούνται  έως την 31/3/2008 να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • 1. Αίτηση
  • 2. Πρόσφατα τιμολόγια αγοράς χρυσού ή ασημιού
  • 3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι «συνεχίζει να κατασκευάζει κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα» (δίδεται από το Επιμελητήριο).

4) ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ)

Για την ανανέωση  της άδειας του Μεσίτου Αστικών Συμβάσεων υποχρεούνται  έως την 31/3/2008 να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • 1. ΑΙΤΗΣΗ ανανέωσης εγγραφής (δίδεται από το Επιμελητήριο).
  • 2. Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως (αναζητείται υπηρεσιακά).
  • 3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη (αναζητείται υπηρεσιακά).
  • 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ αναφορικά στο ποινικό Μητρώο (δίδεται από το Επιμελητήριο).
  • 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με το εξής κείμενο:

«Δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή υπάλληλος του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ή υπάλληλος ασφαλιστικής  επιχείρησης  ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής  ή Διευθυντής ή Εκπρόσωπος  ασφαλιστικής επιχείρησης». (δίδεται από το Επιμελητήριο).

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter