EPIMELITIRIO 1502X1121 1
Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Προώθηση/προβολή αλιευμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εσωτερική αγορά και Τρίτες Χώρες » (ΟΠΣ 5076713)

Poster Αλειας page 0001

« Προώθηση/προβολή αλιευμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εσωτερική αγορά και Τρίτες Χώρες » στο πλαίσιο του μέτρου 3.4.3 «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» (ΟΠΣ 5076713).

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας υπέβαλε πρόταση έργου  με τίτλο « Προώθηση/προβολή αλιευμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εσωτερική αγορά και Τρίτες Χώρες », (ΟΠΣ 5076713).

Ο γενικός στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η ενημέρωση των ομάδων – στόχων για την εξαιρετική ποιότητα των προωθούμενων αλιευμάτων που παράγονται από τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα:

 • Αυγοτάραχο
 • Χέλι
 • Γάμπαρη Αμβρακικού
 • Αλίπαστα λιμνοθάλασσας
 • Αθερίνα αλιευόμενη σε γλυκά νερά (Λίμνη Τριχωνίδα)

 

Μέσα από την υλοποίηση της Πράξης αναμένεται η αύξηση της εξωστρέφειας των παραγωγών και η ενίσχυση των εξαγωγών μέσω:

α) της διοργάνωσης δράσεων οι οποίες προωθούν την εξωστρέφεια, όπως η συμμετοχή σε εκθέσεις,

β) της διοργάνωσης δράσεων οποίες ενισχύουν τη δημοσιότητα, όπως η διαφήμιση σε έντυπο και

ηλεκτρονικό τύπο, οι συνεργασίες με αναγνωρισμένους σεφ,

γ) η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνικών προώθησης, σε σύμπνοια με την υφιστάμενη κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται από την πανδημία,

δ) η ανάπτυξη μεθόδων οι οποίες ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των προωθούμενων ειδών, όπως η ανάπτυξη οικολογικών σημάτων και

ε) η διευκόλυνση προσαρμογής των τοπικών παραγωγών στις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας μέσα από εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της εξαιρετικής ποιότητας των προωθούμενων αλιευμάτων, προκειμένου να αυξηθούν οι εξαγωγές σε όγκο και αξία. Σημαντικός άξονας του προγράμματος είναι αφενός η αύξηση των εξαγωγών σε εδραιωμένες και νέες αγορές, αφετέρου η συγκράτηση των αρνητικών επιπτώσεων της παγκόσμιας συγκυρίας όπως διαμορφώθηκε κατά και μετά την πανδημία COVID-19.

Το επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με την συμμετοχή του και την αποδεδειγμένη εμπειρία, στη οργάνωσή & υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων εξωστρέφειας και προσφοράς ανταποδοτικών υπηρεσιών δικτύωσης, ενημέρωσης, διάχυσης πληροφόρησης, κατάρτισης και εκτέλεσης προγραμμάτων κατάρτισης, προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου, των παραγωγών, των εργαζομένων και δυνητικά ενδιαφερόμενων των εμπλεκομένων κλάδων στην αλυσίδα αξίας της οικονομίας, θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην υλοποίηση των δράσεων και στην επίτευξη των στόχων της πράξης συμβάλλοντας καθοριστικά στη μεγιστοποίηση της ωφέλειας τους και της βιωσιμότητας του έργου.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας θα αναλάβει την εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών – δράσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τεχνικό Δελτίο του έργου και της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης και των τροποποιήσεων αυτής.

1. Δράση – Συντονισμός και υποστήριξη συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Η ενέργεια περιλαμβάνει το συντονισμό και υποστήριξη συμμετοχή σε εμβληματικές εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν καίριο σημείο συνάντησης του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα από τη συμμετοχή θα ενισχυθεί η εξωστρέφεια και η εικόνα του κλάδου Αλιείας και του αγροδιατροφικου κλάδου και θα αναδειχθούν τα προωθούμενα προϊόντα σε ένα παγκόσμιο κοινό αγοραστών, διανομέων και διαμορφωτών γνώμης, το οποίο αναμένεται να επιδράσει άμεσα και πολλαπλασιαστικά στους στόχους του έργου, ήτοι την αύξηση εξαγωγών και αξίας προϊόντων.

Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει τις δράσεις:

 • Υλοποίηση ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ για το συντονισμό των τοπικών επιχειρήσεων, μεταποιητών και παραγωγών και την προετοιμασία τους για τη συμμετοχή στις εκθέσεις
 • Λειτουργία 3/4 σημείων info-point για την πληροφόρηση και υποστήριξη των παραγωγών, μεταποιητών, του κλάδου.
 • Επιτόπια υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εκθέσεων και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων, μεταποιητών και παραγωγών σε εμπορικούς επισκέπτες καθώς και
 • συνολική επίβλεψη της υλοποίησης της δράσης

2. Δράση – Διοργάνωση καταρτίσεων για παραγωγούς (Ελλάδα)

Η ενέργεια περιλαμβάνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε

 1. παραγωγούς, 
 2. μεταποιητές των προωθούμενων προϊόντων καθώς και
 3. Εργαζομένους του αγροδιατροφικου τομέα, δυνητικούς εργαζόμενους στον τομέα παραγωγής & μεταποίησης αλιευμάτων.
 4. φοιτητές/σπουδαστές σχετικού αντικειμένου,

 

προκειμένου να καταρτιστούν στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Ανάπτυξη εξωστρέφειας
 • Διεθνές εμπόριο
 • Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και αύξηση εξαγωγών

 

Στο πλαίσιο των καταρτίσεων αυτών, οι επιχειρήσεις, οι παραγωγοί, οι εργαζόμενοι και οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι αναμένεται,

 • να αυξήσουν σημαντικά το γνωστικό τους κεφάλαιο σε βασικά εργαλεία και μεθόδους, που θα τους επιτρέψει να καλλιεργήσουν την αναγκαία εξωστρεφείς νοοτροπία,
 • καθώς και να επιτύχουν το γεφύρωμα του γνωστικού κενού, το οποίο παρατηρείται μεταξύ των επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων προς ενασχόληση με τους συγκεκριμένους κλάδους στόχους, με μικρή ή μηδαμινή εξαγωγική δραστηριότητα και εμπειρία, σε σχέση με της σύγχρονες τάσεις του παγκόσμιου εμπορίου και εξαγωγικού μάρκετινγκ.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή,
T.K. 30200
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26, Τ.Κ. 30300
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120, Τ.Κ. 30500
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου,
Τ.Κ. 30002
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter