Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2674/Β/21.04.2023 το «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου». Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης έντυπων εφημερίδων περιφερειακής και τοπικής κυκλοφορίας, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες ως τέτοιες στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του ν. 3548/2007 (Α’ 68) που έχει συσταθεί στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) του ν.5005/2022 (Α’ 236) και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που ορίζει το συγκεκριμένο ΦΕΚ. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν, δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αίτηση περί υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. από την 15η Ιουλίου 2023 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023.
Όλες οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν ως ελάχιστο ποσό ενίσχυσης το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), ενώ το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που δύναται να λάβει μια επιχείρηση ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000€), Περισσότερες λεπτομέρειες στο link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230202674

Επισυναπτόμενο αρχείο.

Προηγούμενο Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) για υγρά μαντηλάκια και μπαλόνια κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 4736/2020 (Α’ 200) (1184/28-04-2023).

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή,
T.K. 30200
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26, Τ.Κ. 30300
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120, Τ.Κ. 30500
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου,
Τ.Κ. 30002
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter