Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξωτερικών συνεργατών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (ΕΠΙΜ.ΑΙΤΩΛ.), Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002889, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την με αριθμ. 5255/Β3/1130 28.08.2018 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ: ΩΕΘΝ465ΧΙ8-ΠΑ7), ενδιαφέρεται να απασχολήσει, τέσσερα (4) άτομα ως Εξωτερικούς Συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης, με σύμβαση μίσθωσης έργου (απόφαση έγκρισης αριθμ. Ν24 Θ11 /29-10-2019 της ΔΕ του ΕΠΙΜ.ΑΙΤΩΛ.).

 

Συννημένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α – Β – Γ.

Προηγούμενο Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 142/2019, για την ανάδειξη μειοδότη – αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των συνακόλουθων κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας 60.000,00 ευρώ.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter