Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Τα Επιμελητήρια συμβάλλουν στην ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα ESG κριτήρια

Οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις, αλλά και τα προβλήματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την εταιρική συμμόρφωση με τα  ESG κριτήρια απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, το  διεθνές συνέδριο με τίτλο “Το μέλλον της βιώσιμης χρηματοδότησης”, που διοργάνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του στα πλαίσια των θεμάτων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την εταιρική συμμόρφωση με τα ESG κριτήρια.

Οι Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και οι σχετικοί με τη Διακυβέρνηση παράγοντες, γνωστοί και ως ESG factors – Environmental, Social, Governance, ενσωματώνονται με ταχύτατο ρυθμό στο θεσμικό πλαίσιο των κεφαλαιαγορών. Tα σημαντικά και επίκαιρα θέματα της Αειφόρου ή Βιώσιμης Χρηματοοικονομικής (Sustainable Finance) περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες ενεργειών στο σύνολο της οικονομίας αλλά και στον χρηματοοικονομικό τομέα ειδικότερα. Οι θεσμικές αυτές εξελίξεις αποσκοπούν στην προσαρμογή και εγρήγορση όλων των συμμετεχόντων α) στο ζήτημα των κινδύνων που ενέχει η κλιματική αλλαγή και οι υπόλοιπες παράμετροι αειφορίας και β) στις ενέργειες που κατ’ ελάχιστον απαιτούνται ώστε να λαμβάνονται αποτελεσματικά υπόψη τα θέματα αειφορίας και βιωσιμότητας από τους φορείς της κεφαλαιαγοράς αλλά και κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών και χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

Για τους σκοπούς του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου (βλ. κατωτέρω) στα θέματα αυτά, οι περιβαλλοντικοί στόχοι είναι οι εξής:

Α) Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής.

Β) Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Γ) Η βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων.

Δ) Η μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία.

Ε) Η πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης.

ΣΤ) Η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Οι ενέργειες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη Βιωσιμότητα στο Χρηματοοικονομικό Χώρο (Sustainable finance) στηρίζουν την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) η οποία αποσκοπεί σε μία Ευρώπη ουδέτερη ως προς το κλίμα έως το 2050.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προηγούμενο 19ο εργαστήριο – σεμινάριο με θέμα: « Δημιουργία, Σχεδιασμός και Διεθνοποίηση προϊόντων από Ακατέργαστες πρώτες Ύλες» την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 & Ώρα: 20.00 Διεύθυνση: DEZAART, 4ο χλμ. Εθνικής οδού Αγρινίου – Αντιρρίου.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter