Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Υπενθύμιση προς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές: ολοκλήρωση έως την 31/12/2022 και υποβολή έως την 31/03/2023  σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Αγρίνιο, 14  Νοεμβρίου 2022

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Καλούνται, όσοι εκ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, δεν έχουν ολοκληρώσει τα σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών για το έτος 2022, να τα ολοκληρώσουν έως την 31/12/2022 και να αποστείλουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις στο Επιμελητήριο έως την 31/03/2023.

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων αποτελεί προϋπόθεση διατήρησης της εγγραφής στο ειδικό μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ελέγχεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους (βλ. άρθρα 21, 22 και 23, Ν.4583/2018).

Επισημαίνεται ότι, τα σεμινάρια που προσμετρώνται ως κατάλληλα για την επαγγελματική εκπαίδευση των προσώπων που δραστηριοποιούνται στην διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, για το έτος 2022, είναι τα αναγραφόμενα στην συνημμένη υπ. αριθμ. 200/25.01.2022 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα σεμινάρια που ανανεώνονται (Πίνακας ΙΙ του συνημμένου εγγράφου), προσμετρώνται στις (15) ώρες για το έτος 2022, υπό την προϋπόθεση, ότι οι υπόχρεοι, δεν τα έχουν παρακολουθήσει κατά το παρελθόν.

Ως εκ τούτου οι υπόχρεοι, θα πρέπει να ελέγχουν τον «Τίτλο Σεμιναρίου» και τον «Κωδικό Σεμιναρίου», και πιο συγκεκριμένα το τμήμα του κωδικού σεμιναρίου με έντονη (bold) γραφή όπως στη παρένθεση (20ΧΧ-ΥΥΥ-ΥΥΥΥ-ΥΥ-ΥΥΥ-0Χ), για να βεβαιώνονται ότι δεν έχουν επαναλάβει το ίδιο σεμινάριο κατά το παρελθόν.

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν παρακολουθήσει το ίδιο σεμινάριο κατά το παρελθόν καλούνται να προβούν άμεσα σε συμπλήρωση των (15) ωρών του 2022 (Τομέα A και B) με σεμινάριο/α που δεν έχουν παρακολουθήσει κατά το παρελθόν.

Όταν η υπηρεσία μας διαπιστώνει επανάληψη σεμιναρίου, δεν το προσμετρά στις απαιτούμενες ώρες, και εφόσον δεν συμπληρώνονται οι (15) ώρες, προχωρά σε διαγραφή από το ειδικό μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με συνέπεια την απώλεια της άδειας. Σε περίπτωση που ο διαγεγραμμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θελήσει να επανεγγραφεί και λάβει σχετική  άδεια θα χρειαστεί να προσκομίσει το «Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων» του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 153/08.01.2019 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, κατόπιν εξετάσεων.

Τα σεμινάρια αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@epimetol.gr.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Επισυναπτόμενα αρχεία:

Προηγούμενο Ζητήσεις – Προσφορές Οκτώβριος 2022.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter