Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Έρευνα Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έρευνα Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διενεργεί έρευνα στο πλαίσιο της λειτουργίας Μηχανισμού Διάγνωσης της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας, προκειμένου με τρόπο λειτουργικό να επιτευχθεί ο συστηματικός και περιοδικός προσδιορισμός των ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα. Η εφαρμογή του εν λόγω Μηχανισμού θα συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Σκοπός της έρευνας είναι η ανίχνευση – διάγνωση αναγκών των επιχειρήσεων τόσο σε θέσεις εργασίας όσο και σε δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Κρίνεται αναγκαίο να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις με κάθε δυνατή ακρίβεια. Αν τα στοιχεία που ζητούνται δεν είναι γνωστά επακριβώς τότε να δοθεί η καλύτερη δυνατή εκτίμηση. Αρμόδιοι για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι τα Διευθυντικά Στελέχη των Επιχειρήσεων (ο Επιχειρηματίας, ο Γενικός Δ/ντής της Επιχείρησης ή ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού).

Η συμμετοχή στην έρευνα έχει χαρακτήρα απολύτως εμπιστευτικό. Πρόσβαση στα στοιχεία των ερωτηματολογίων θα έχουν μόνο οι ερευνητές που θα ασχοληθούν με την ανάλυση και επεξεργασία των αιτημάτων. Παρεχόμενες πληροφορίες – στοιχεία δεν θα δημοσιευθούν και θα αξιοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας.

Η συμπλήρωση και η υποβολή του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο:

http://goo.gl/forms/LxiiAlIwdq

Η διάρκεια της έρευνας είναι από 11 Μαΐου 2015 έως και 20 Μαΐου 2015, ως εκ τούτου καλείστε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το ερωτηματολόγιο εντός της ως άνω προθεσμίας.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σας ευχαριστεί εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και το χρόνο σας και ευελπιστούμε σε γόνιμη συνεργασία.

Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Προηγούμενο Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο Πολωνίας Αριθμός 8.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter