Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Το Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου » με κωδικό με κωδικό ΟΠΣ: 0374103 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου.

Το Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, ως αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου » με κωδικό ΟΠΣ: 0374103 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 203.252,03 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Αρ. Διακήρυξης:43/23.09.2013
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Κέντρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΚΥΨΕΛΗΣ 16, 11361) στις 19/11/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00πμ.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τις 19/11/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00πμ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία.

Πηγή: ΚΕΑΕΠ

Προηγούμενο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΕΓΕ “Women Lead the Success in the Economy”(Οι Γυναίκες ηγούνται της Επιτυχίας στην Οικονομία), 5-7 Δεκεμβρίου 2013 στην Αθήνα.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter